Tilbagesøgning af tysk udbytteskat

Aktier kan være en rigtig god investering – også selv om der sikker er mange, der har oplevet det modsatte des seneste par år. Men selv om man har tabt på kursen, kan der stadig være penge at hente, sålænge man ikke er tvunget til et salg.

Mange aktieselskaber udbetaler jo dividende. Den skal der godt nok betales skat af, men alligevel! Men hvordan forholder det sig nu lige, hvis man får udbetalt dividende i f.eks. Tyskland? Jeg lader lige en anden [personen er mig bekendt] kommet til ordre:

“Problemstillingen er følgende: Danmark og Tyskland har i en dobbeltbeskatningsoverenskomst aftalt, at kildelandet har ret til en beskatning på 15% af udbytter, der udloddes til udbyttemodtagere i det andet land. D.v.s., at Tyskland har ret til 15% skat af udbyttet, som et tysk selskab udlodder til en dansk aktioner. Dette giver det praktiske problem, at når det tyske udloddende selskab indeholder f.eks. 21,1% i udbytteskat, skal den danske aktionær ansøge om at få tilbagebetalt de 6,1%, som Tyskland ikke har beskatningsret til.”

Så det kunne jo være lidt rart, at have den blanket, der skal bruget til at få tilbagebetalt de 6,1%…

Blanket til tilbagebetalilng af tysk udbytteskat

Tja, her er linket til blanketten til tilbagebetaling af tysk udbytteskat » [engl.]

Hvis man hellere vil slås med blanketten på et andet sprog, kan man downloadet andre blanketter til tilbagebetaling af tysk udbytteskat herfra »

Hvis du har du mistet penge til den tyske stat, fordi du er gået glip af tilbageholdt udbytte, eller har fået udbytte udbetalt, så lad os høre om dine erfaringer i en kommentar nedenfor!

One Response to “Tilbagesøgning af tysk udbytteskat”

  1. Hi! I love your Jielde lamp. Could you tell me which model (or size) you have on your night stand? I got very confused with the many dinerefft models on websites that sell the Jielde lamps. They look the same but had dinerefft model numbers and very differnt price tags. Thanks!

Leave a Reply